Komunikat JM Rektora PL ws. awarii sieci na terenie naszego kampusu

komunikat

Szanowni Pracownicy i Studenci Politechniki Lubelskiej,

W dniach 6 i 7 stycznia, z powodu bardzo niskich temperatur miały miejsce na terenie naszego kampusu aż trzy awarie obejmujące sieci wodociągowe i cieplne. W związku z tym warunki w obiektach Uczelni uniemożliwiają prowadzenie zajęć dydaktycznych, prowadzenie prac badawczych i administracyjnych, głównie z powodu braku bieżącej wody. Władze uczelni podejmują działania mające na celu usunięcie skutków awarii.

Dlatego też ogłaszam, że dzień 9 stycznia jest dla wszystkich studentów Politechniki Lubelskiej dniem wolnym od zajęć (przypominam, że planowano na ten dzień zajęcia z piątku).

Nauczycieli akademickich pracowników biblioteki PL, pracowników technicznych, pracowników dziekanatów i pracowników administracji wydziałowej oraz uczelnianej proszę o pozostanie w domach, nieobecność Państwa będzie usprawiedliwiona.

Kierowników poszczególnych jednostek, których obecność jest konieczna w związku z procesem usuwania awarii oraz zabezpieczenia obiektów przed ich skutkami, proszę o stawienie się do pracy. Dotyczy to w szczególności kierowników poszczególnych obiektów oraz pracowników Działu Inwestycji i Remontów. Analogiczną prośbę kieruję do pracowników prowadzących ważne i terminowe sprawy, przy czym przypominam o braku wody w obiektach i sugeruję przygotowanie się do tej uciążliwości.

Pracowników pomocniczych, obsługi i strażników ochrony mienia proszę o stawienie się do pracy, jak w każdym dniu roboczym.

Informuję, że awaria nie objęła w żadnym zakresie domów studenckich, dla pracowników tych obiektów dzień 09.01.2017 jest normalnym dniem pracy.

Z poważaniem

Rektor PL

prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *