Najlepsi z najlepszych! 3.0

mini

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego już po raz kolejny zaprasza wybitnie uzdolnionych studentów do udziału w projekcie „Najlepsi z najlepszych! 3.0” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest wsparcie studentów w rozwoju ich aktywności naukowej, innowacyjności, kreatywności, poprzez sfinansowanie uczestnictwa w międzynarodowych zawodach, konkursach, konferencjach. Środki finansowe mogą być przeznaczone także na zakup materiałów i usług bezpośrednio związanych z celem projektu. Termin składania wniosków upływa 30 kwietnia 2018 r. Warunkiem koniecznym jest certyfikat lub zaświadczenie lektora o poziomie angielskiego przynajmniej B2 oraz bogate CV studentów.

W dniu 17 kwietnia 2018 r. w Warszawie, w siedzibie MNiSW, odbyło się spotkanie informacyjne dot. projektu „Najlepsi z najlepszych! 3.0.”. Miałem przyjemność uczestniczyć w tym spotkaniu jako przedstawiciel Politechniki Lubelskiej. Podczas spotkania zwrócono uwagę na aspekt rywalizacji, który musi być obecny w przypadku wszystkich zadań w projekcie. Rezultatem projektu mogą być nagrody lub wyróżnienia zdobyte przez studentów w międzynarodowych wydarzeniach. Warto zwrócić uwagę, że projekt skierowany jest tylko do studentów studiów I lub II stopnia, jednak studenci, którzy w trakcie realizacji projektu zakończą studia, wciąż będą mogli uczestniczyć w projekcie. Koszt realizacji jednego projektu może wynosić od 80 000 zł (w przypadku projektu realizowanego przez jednego studenta) do 320 000 zł (w przypadku projektu realizowanego przez zespół studentów). Na zakup materiałów i usług bezpośrednio związanych z celem konkursu można przeznaczyć maksymalnie 10% kosztów bezpośrednich. W ramach projektu możliwe jest również pokrycie kosztów zgłoszenia patentowego oraz publikacji artykułów w czasopismach naukowych. Również szkolenia i inne czynności które podnoszą kwalifikacje beneficjentów projektu mogą być ujęte w kosztach kwalifikowalnych. MNiSW nie określiło limitu wniosków aplikacyjnych złożonych przez jedną uczelnię, w związku z czym do projektu może zgłosić się nawet kilka zespołów z jednej Uczelni. W projekcie można uwzględnić tylko wydarzenia mające miejsce przed końcem maja 2019 r.

Szczegółowe informacje na temat Projektu dostępne są na stronie MNiSW: www.nauka.gov.pl.

 

Mgr inż. Tytus Tulwin

Doktorant Politechniki Lubelskej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *