Jan Marek Kowalski
Jan Kowalski
Urząd Gminy, Biuro Prasowe
Zakres tematyczny: naczelnik Wydziału Prasowego, Rzecznik Prasowy - Polityka społeczna, edukacja, rewitalizacja oraz polityka lokalowa.
Telefon: 555 555 555
Faks: 555 555 666
Strona projektu
Bełchatów
Michał Poranny
Michał Poranny
Urząd Gminy, Biuro Prasowe
Zakres tematyczny: zastępca naczelnika Wydziału Prasowego, z-ca Rzecznika prasowego - kultura, gospodarka odpadami, budżet partycypacyjny, współp. z pełnomocnikiem ds. równego traktowania, konsultacje, dialog spoleczny, inicjatywa lokalna, NGO oraz miejski rzecznik konsumentów.
Telefon: 555 555 555
Faks: 555 555 666
Strona projektu
Bełchatów
Anna Śliczna
Anna Śliczna
Urząd Gminy, Biuro Prasowe
Zakres tematyczny: inspektor, organizacja komunikacji, transport miejski, architektura oraz gospodarka nieruchomościami
Telefon: 555 555 555
Faks: 555 555 666
Strona projektu
Bełchatów
Justyna Piękna
Justyna Piękna
Urząd Gminy, Biuro Prasowe
Zakres tematyczny: inspektor, zabytki, zdrowie, bezpieczeństwo w mieście, zgromadzenia publiczne, imprezy masowe, administracja Aktualnościami strony miejskiej
Telefon: 555 555 555
Faks: 555 555 666
Strona projektu
Bełchatów
Sebastian Marek Nowak
Sebastian Nowak
Urząd Gminy, Biuro Prasowe
Zakres tematyczny: zastępca naczelnika Wydziału Prasowego, - fundusze europejskie, rozwój gospodarczy, budżet, informatyka.
Telefon: 555 555 555
Faks: 555 555 666
Strona projektu
Bełchatów